ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
1. TARAFLAR

İş bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan tüm ekleri ile genel site dâhilinde üyelerin kullanımına ilişkin açıklamalarından oluşan iş bu üyelik sözleşmesi bundan böyle (sözleşme) olarak anılacaktır. (Ek-1 Havuza.com ilan verme işlemleri ve kuralları; Ek-2 üyelik koşullarıEk-3 Gizlilik politikası, Ek-4 Kullanım KoşullarıEk-5 Kurumsal üyelik)

havuza.com  adlı sitenin faaliyetlerini yürüten, Fevzi çakmak mahallesi, Kızılcık Sokak Sevgi yolu 35/A  Balçova-İzmir/TÜRKİYE adresinde mukim DERGRUP Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı Tic. A.Ş. (bundan böyle kısaca “DERGRUP A.Ş.” olarak anılacaktır.)

havuza.com üzerinde yer alan üyelik başvuru formunu eksiksiz olarak doldurarak DERGRUP A.Ş.’nin, iş bu sözleşme kapsamında vereceği hizmetlerden yararlanma talebinde bulunan ve elektronik olarak üye olmaya onay veren kullanıcılarımız (kısaca “müşteri” ya da “üye” olarak anılacaktır.)

İşbu sözleşme, müşterinin üyelik başvurusu formunu tam olarak doldurup, üyelik sürecini tamamlaması, Dergrup A.Ş. ‘nin onayı ile tamamlanmış, karşılıklı onaylanmış olarak yürürlüğe girmiş olur.

2. TANIMLAR

Site : havuza.com adresli alan adı ve bu alan adına bağlı olan alt alan adlarından oluşan DERGRUP Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı Tic. A.Ş. tarafından kurulmuş internet sitesidir.

Kullanıcı : havuza.com’a çevrimiçi ortamdan erişen gerçek ve tüzel kişilerdir.

Üye : havuza.com adlı siteye üye olan ve site dâhilinde sunulan tüm hizmetlerden sözleşme dâhilinde yararlanan kullanıcılardır.

Üyelik : havuza.com ilgili bölümlerinden üye olmak isteyen kullanıcıların üyelik başvuru formunu tam ve eksiksiz doldurulur. Kayıt işlemi havuza.com’un üyelik onayı ile tamamlanır. Üyelik işlemleri tamamlanmadan, DERGRUP A.Ş. tarafından onaylanmadan, iş bu sözleşmede tanımlanan kişi üye olma hak ve yetkisine sahip olamaz.

Kurumsal Üye : havuza.com üzerinden üye olan ve site dâhilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan, Ticari faaliyet gösterdiği doğrulanmış, üyeliği DERGRUP A.Ş. tarafından onaylanmış olan şahıs firmaları ile Tüzel kişilerdir.

Havuza.com üye hesabı : üyenin site içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanabilmesi için gerekli olan işlemleri gerçekleştirebildiği, üyelikle ilgili işlemlerde havuza.com dan destek aldığı, üyelik ile ilgili bilgilerini güncelleyebildiği, İlanları ile ilgili her türlü işlemi gerçekleştirebildiği ve yalnızca kendisinin belirlediği kullanıcı adı ve şifre ile site üzerinden erişim sağlayabildiği üyenin özel sayfasıdır.

DERGRUP A.Ş. Hizmetler : İş bu sözleşme içerisinde tanımlanan üyelik, ilan hizmetleri üyenin bu işlemlerini site üzerinde gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla havuza.com tarafından belirlenen uygulamalardır. Hizmetlerin kullanımıyla ilgili üyelik koşulları, ilan verilmesi, ilan hizmetleri ile ilgili kurallar ve açıklamalar (Ek.1, Ek.2 ve Ek.4’te ) üyeye bildirilmiştir.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE HÜKÜMLERİ

İşbu sözleşmenin konusu, havuza.com adlı web sitesinde sunulan komisyon ve aracılık hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanabilme şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Sözleşmede açık bir şekilde taahhüt edilmemiş hiçbir hususu DERGRUP A.Ş. aleyhine varmış gibi yorumlanmaz. Aksi DERGRUP A.Ş. tarafından yazılı olarak belirtilmediği sürece havuza.com’da yer alan hizmetler için sitede ilan edilen komisyon ücretli olan hizmetler dışında komisyon talep etme hakkına sahip olacaktır.

Müşteri, havuza.com adlı internet sitesine üye olurken verdiği kişisel bilgilerini kanunlar önünde doğru olduğunu, DERGRUP A.Ş.’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. Müşteri, havuza.com internet sitesini ve site hizmetlerini hiçbir şekil de kamu düzenini bozucu,  genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, müşteri başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Müşteri işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, "Site" içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin DERGRUP A.Ş. tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul ederek Üye olmaktadır. Müşteri bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir

4. ÜYELİK ŞARTLARI, TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 havuza.com adlı internet sitesine bireysel üye olabilmek için18 yaşını doldurmuş olmak, Kurumsal üyelerimiz ve tüzel kişi üyeler için tüzel kişiliği temsil etmeye yetkili olmak ve DERGRUP A.Ş. tarafından işbu sözleşme kapsamında kullanıcıların 18 yaş ve üzerinde olduğunu, DERGRUP A.Ş.’nin kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Her türlü zarardan üyelik şartlarına uymayan üye sorumludur.

4.1.1 Kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi kabul edilmeyecek Üyelik Başvuruları:

- Reşit olmayan, tüzel kişiliği veya temsil yetkisi olmayan kişiler.

- Havuza.com tarafından geçici olarak üyeliği askıya alınmış veya üyeliği iptal edilmiş olan kişiler tarafından yapılan başvurular,

- Havuza.com‘da sözleşme ve eklerinde belirtilen kurallara aykırılık hallerinde DERGRUP A.Ş. hiçbir gerekçe göstermeden bildirmeksizin işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir, üyenin üyeliğine son verebilir.

4.1.2 Tarafların Hak ve Yükümlülükleri ise Üye belirtilen kurallara/beyanlara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

4.1.3 DERGRUP A.Ş. yasal mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; Kullanıcılara özel veya ticari vb. bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden hiçbir nam, unvan altında tazminat talep edilemeyeceğini üye kabul ve taahhüt eder.

4.1.4 DERGRUP A.Ş. tarafından havuza.com da sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla üyelerin girişte kullandıkları "kullanıcı adı" ve "şifrelerinin  güvenliğini sağlamaları tamamen üyelerin sorumluluğundadır. Üye sorumluluğunu ihlal etmesi durumlarında tüm ihmal ve kusurlarından dolayı doğacak olan zararlardan zarar gören 3. kişilere ve DERGRUP A.Ş’ne karşı sorumludur.

4.1.5 Üye, site dâhilinde verdiği bilgilerin, içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin "Site" üzerinde yayınlanmasının ve ilanlarında herhangi bir hukuka aykırılık olmadığını kabul ve taahhüt etmektedir. Üyenin havuza.com üzerinde ilettiği havuza.com üzerinden yüklediği bilgilerin, içeriklerin doğruluğunu DERGRUP A.Ş araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, konu olan bilgi ve içeriklerin yanlış, eksik veya hatalı olmasından ,yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu değildir.

4.1.6 Üye, DERGRUP A.Ş’nin yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

4.1.7 Üye DERGRUP A.Ş’nin havuza.com üzerinden sunduğu tüm hizmetlerden veya kullanıcılar site üzerinden yalnızca hukuka uygun amaçlarla faydalanabilir ve işlem yapabilirler. Üye, site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemden doğan hukuki ve cezai sorumluluklar kendisine aittir. Her üye, havuza.com, Dergrup A.Ş. ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde işbu madde içerisinde belirtilen içerikleri site üzerine yüklemeyeceğini; bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üyenin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri site üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı DERGRUP A.Ş’nin doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumluğu yoktur, sorumlu tutulmaz.

4.1.8  havuza.com üzerinde yer alan ilanlar ve ara yüzü ile ilgili olarak kullanıcıların sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve havuza.com ara yüzünü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında farklı bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kopyalanması, bunların başka bir yerde doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, işlenmesi havuza.com üzerindeki ilanlara link verilmesi gibi her türlü işlemin işlenmesine havuza.com tarafından izin verilmemektedir, rıza gösterilmemektedir. Buna rağmen havuza.com veri tabanının işbu maddede belirtilen izin verilen kapsam dışında kullanılması hukuka aykırı olup;  DERGRUP A.Ş.’nin gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır. Veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen havuza.com’un yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veri tabanlarına aktarılmaz ve bu veri tabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

4.1.9 Site üzerinde, üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı havuza.com’un, havuza.com çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. DERGRUP A.Ş., üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.1.10 Üye site üzerinde gerçekleştirdiği işlemler ilgili olarak sözleşme, kurallar ve uyulması, tutulması gereken yol ve yöntemlerle ilgili özeni göstermemesi nedeniyle ortaya çıkan tüm kusurlarından dolayı diğer üyelerin, havuza.com’un, Dergrup A.Ş. ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1.11 Üye, üyelik esnasında kullandığı cep telefon numarasına SMS ve bilgilendirme gönderilmesini kabul eder.

5. DERGRUP A.Ş.’nin HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1.1 DERGRUP A.Ş., işbu sözleşmede bahsi geçen hizmetleri, ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili HAVUZA.COM Üyelik Hesabı içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi, işbu sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için iş bu sözleşmenin üyelik şartları ve tarafların hak ve yükümlülükleri maddelerinde belirlenen hükümler saklı kalmak kaydıyla gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir. DERGRUP A.Ş. her zaman havuza.com üzerinde herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu sözleşme ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.

5.1.2 DERGRUP A.Ş., havuza.com üzerinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri tüm havuza.com kullanıcıları da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. DERGRUP A.Ş. bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve bildirimsiz olarak kullanabilir. Üyeler, DERGRUP A.Ş.’nin talep ettiği değişiklikleri düzeltmeleri en kısa süre içeresinde yerine getirmek zorundadırlar. DERGRUP A.Ş. tarafından talep edilen değişiklik veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde DERGRUP A.Ş. tarafından yapabilir. DERGRUP A.Ş. tarafından talep edilen değişiklik ve düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

5.1.3 DERGRUP A.Ş., havuza.com’un işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, sözleşme koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri her zaman kontrol edebilir istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; DERGRUP A.Ş. bu mesaj ve içeriği giren Üyenin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.

6. DERGRUP A.Ş. HİZMETLERİ VE KULLANIM KOŞULLARI

6.1.1 DERGRUP A.Ş., işbu sözleşme ile kapsamı ve kullanım koşulları belirlenen hizmetleri  üyelere sağlayacaktır. havuza.com tarafından verilen hizmetlerin temel hedefleri;

6.1.2 müşterinin hukuken üzerinde tasarruf yetkisi bulunan ilanları site üzerinden üyenin seçtiği şekilde gösterilmesi yoluyla pazarlamasının, tanıtımının ve reklamının yapılması, ve satışın bu yolla komisyon karşılığı gerçekleşmesi.

6.1.3 Üye, havuza.com “üyelik hesabı" üzerinden DERGRUP A.Ş. tarafından belirlenen ilan programlarına göre "havuza.com üyelik hesabı" içerisindeki ara yüzleri kullanarak ilanlarını yaratacak ve havuza.com veri tabanına yükleyecektir.

6.1.4 DERGRUP A.Ş., havuza.com, İlan Programları  havuza.com üyelik hesabı üzerinden yayınladığı belirtilen koşullar çerçevesinde üyenin seçimine sunmayı ve üyenin seçim yaptığı ve talepte bulunduğu ilan programına ilişkin üyenin talep ve seçimlerini incelemeyi ve inceleme sonucunun olumlu olması durumunda ilgili ilan programına göre havuza.com üyelik hesabı içerisinde yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde üyenin ilanını veya ilanlarını yayınlamayı onaylayarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.5 DERGRUP A.Ş. üye tarafından oluşturulan ilan veya ilanları incelemeye alarak;  ilanların sitede yayınlanmasını kabul veya reddedecektir. DERGRUP A.Ş. ilanların değerlendirmesine yönelik ölçütleri, koşulları ve süreleri serbestçe tayin ve tespit ederek, havuza.com adlı sitede yayınlayacaktır.

6.1.6 DERGRUP A.Ş. havuza.com da yayınlanan ilanların hukuka ve ahlaka aykırı olması, başkalarının şahsi ve ticari haklarına tecavüz edici nitelik taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması veya işbu sözleşme ve havuza.com da yer alan kural ve koşullara doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olması veya iş bu sözleşmenin ilgili maddelerinde belirtilen şart ve koşulların oluşması gibi sebeplerle üyeye herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili ilanının yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. DERGRUP A.Ş. bahsi geçen duruma ilişkin üyeye herhangi bir geri ödemede bulunmayacağını, aynı şekilde üye de ödemiş olduğu bedelin iadesini DERGRUP A.Ş. den talep ve dava etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.7 DERGRUP A.Ş. üyenin ilanlarının ve ilan içerisindeki metin, resim ve içeriklerin başka sitelerde, arama motorlarında ve havuza.com ilan ve reklamlarında görüntülenebilmesi için üçüncü kişilerle anlaşma yapabilir. Üye, bu konuda DERGRUP A.Ş’ne yetki verdiğini işbu sözleşmede açıklıkla beyan ve kabul etmektedir.

6.1.8 Üye, havuza.com üyelik hesabı üzerinden yaptığı her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.9 Üye, havuza.com da yayınlayacağı ilanlarda karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka aykırı her türlü fiili gerçekleştirmeyeceğini, havuza.com altyapısını gerekçesiz ya da aşırı derecede yük getirecek girişimlerde ve eylemlerde bulunmayacağını, yüz kızartıcı, pornografik veya ahlaka aykırı içerikli metinlerin ve görsellerin havuza.com da yayınlanacak reklamlarda yer almasına izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.10 Üye, tüketicinin korunması, fikri haklar, haksız rekabet, reklam konularını düzenleyenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir mevzuata aykırı ilan vermeyeceğini ve ilanlarında bu mevzuatlara aykırı beyanların; resim, video gibi görsellerin bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.11 Üye, seçmiş olduğu ilan hizmetinde havuza.com tarafından belirtilen koşullar çerçevesinde gerekli olan iş ve işlemleri eksiksiz olarak yerine getirmeyi ve seçmiş olduğu ilan programı komisyon ücretini ilan hizmetinde belirtildiği şekilde DERGRUP A.Ş.’ne ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.12 Kurumsal üye, kendisine ait ilanlarını "Ofis" bölümünde detaylı olarak açıklandığı ve sınırları belirtildiği üzere, kendisi tarafından belirlenen içerik ve bilgilerle birlikte site üzerinden yayınlayabilir. üyenin işbu madde içerisinde belirtilen şekilde ilanlarını yayınlayabilmesi için, işbu sözleşmenin haricinde, Ofis komisyon bedeli ödemesi, bu bölümde belirtilen kural ve koşullara uyması ve ayrıca kurumsal üyelik kurallarında belirtilen kural ve koşullara uyacağını kabul, beyan ve taahhüt etmesi gerekmektedir.

6.1.13 Üye, farklı bir kullanıcı adı kullanmak suretiyle birden fazla üyelik hesabı açmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kuralın ihlali veya herhangi bir sebeple üyelikten çıkarılan, üyeliği durdurulan veya askıya alınan birisinin tekrar havuza.com’a girmek için farklı bir kullanıcı adı ile bir veya daha fazla üyelik hesabı açtığının, DERGRUP A.Ş. tarafından tespit edilmesi halinde; DERGRUP A.Ş.’nin bu kişinin tüm üyelik hesaplarını, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın iptal etme ve işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü bulunmadan tek taraflı olarak feshetme yetkisi vardır.

7. KOMİSYON ÜCRETİ

DERGRUP A.Ş., işbu sözleşme kapsamında belirtilen komisyon ücretlerini ve ödeme koşullarını havuza.com ilgili bölümlerinde ilan edecektir. Komisyon ücretlerine ilişkin değişiklikler, değişiklik ilan edildikten 3 gün sonra geçerlilik kazanacak ve ücretle ilgili bir kampanyanın bulunması halinde kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır. Komisyon ücreti olarak kabul edilmiş tüm ücretler Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir. DERGRUP A.Ş., site dahilinde komisyon bedelini çeşitli biçimlerle (kredi kartı, posta çeki, banka havalesi, eft v.b) tahsil edebilir. Bu usuller sitenin ilgili bölümlerde yapılan açıklamalarda belirtilmektedir. Üyeler burada belirtilen açıklamalara uygun olarak komisyon ödemelerini gerçekleştirmekle mükelleftir.

8. GİZLİLİK POLİTİKASI

8.1: DERGRUP A.Ş., havuza.com üzerinde üyelerle ilgili bilgileri işbu sözleşme ve işbu sözleşmenin ek ilgili bölümlerinde yer alan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. DERGRUP A.Ş. üyelere ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikasında belirtilen koşullar dâhilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

9. DİĞER HÜKÜMLER

9.1.1 Fikri Mülkiyet Hakları: DERGRUP A.Ş.’nin sahibi olduğu havuza.com dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak üyeler tarafından sağlanan bilgiler ve bu "Site"ın (sınırlı olmamak kaydıyla havuza.com veri tabanı, ara yüzü, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden DERGRUP A.Ş.’nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) DERGRUP A.Ş.’ne ait ve/veya DERGRUP A.Ş. tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. Üyeler, DERGRUP A.Ş. tarafından sunulan iş bu havuza.com hizmetlerini, havuza.com bilgilerini ve havuza.com’un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının havuza.com hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin verme hakkına sahip değildirler. İşbu "Site Kullanım Koşulları" dâhilinde havuza.com tarafından izin verilen durumlar haricinde havuza.com’un telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türetilerek çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz. İşbu "Site Kullanım Koşulları" dâhilinde DERGRUP A.Ş. tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde havuza.com hizmetleri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

9.1.2 Sözleşme Değişiklikleri: DERGRUP A.Ş., tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda site üzerinde ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, üyenin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

9.1.3 Mücbir Sebepler: Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, DERGRUP A.Ş. işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, DERGRUP A.Ş. için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için DERGRUP A.Ş. den herhangi bir nam ve unvan altında tazminat talep edilemeyecektir. (Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve DERGRUP A.Ş.’nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır).

9.1.4 Uygulanacak Hukuk ve Yetki: İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9.1.5 DERGRUP A.Ş. Kayıtlarının Geçerliliği: Üye, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda DERGRUP A.Ş.’nin kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini vb. maddenin HUMK 287. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.1.6 Yürürlük: İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden ve eklerden (Hepsi birlikte sözleşme olarak anılacaktır) Üyenin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.